Gegrond op diens

Founded for service

Since 1983

Ons doen Versekering

We do Insurance

 • Kommersiele besigheid
 • Bates
 • Nywerheid
 • Konstruksie
 • Mynbou
 • Grondverskuiwing
 • Transport/Transito
 • Afgri
 • Professies
 • Huishoudelik
 • Voertuig
 • Reis
 • Commercial business
 • Assets
 • Industrial
 • Construction
 • Mining
 • Earth moving
 • Transport/Transit
 • Agri
 • Professions
 • Household
 • Vehicle
 • Travel

Oostelike Makelaars / Eastern Broker Groep is in 1983 opgerig met die hoofdoel om toegewyde individuele aandag te skenk aan die versekeringsbehoeftes van ons korporatiewe en privaat kliënte.

Oostelike Makelaars / Eastern Broker Group was founded in 1983 with the main aim to render dedicated individual attention to the insurance needs of our corporate and private clients.

Oor ons | About us

Lees meer oor ons Covid-19-protokolle wanneer u ons kantore besoek.

Read more about our Covid-19 protocols when visiting our offices.

Covid-19 Protokol | Covid-19 Protocol