Dienste

Services

Korttermyn Versekering

Oostelike Makelaars / Eastern Broker Groep verskaf korttermyn versekerings makelaars dienste aan sy korporatiewe en privaat kliënte.

Polis Administarsie en Eise Dienste

Polis administrasie en eise dienste aan sekere van sy produk verskaffers (versekerings maatskapye).

Short Term Insurance

Oostelike Makelaars / Eastern Broker Group provides short term insurance brokerage services to its corporate and private clients.

Policy Administration and Claims Services

Policy administration and claims services to certain of its product suppliers (insurance companies).